Marga maakt in  haar werk gebruik van verschillende werkvormen in de strikte zin van het woord. De belangrijkste hiervan zijn:

Daarnaast verzorgt zij een training effectief leren presenteren.

 Als docent geregistreerd bij het CRKBO - Centraal Register Kort Beroepsonderwijs http://crkbo.nl