Volgens het klassiek trainingsmodel oefent een deelnemer onder begeleiding van een trainer met een trainingsacteur. Door mijn jarenlange ervaring heb ik de vaardigheid ontwikkeld om beide rollen te combineren. Als gesprekscoach ben ik trainingsacteur en coach tegelijk. Behalve kostenbesparing heeft dit in de praktijk een aantal andere belangrijke voordelen.

  • Het leerproces verloopt sneller en de materie beklijft beter doordat de theorie en praktijk worden gecombineerd. 
  • Het is heel interactief. Tijdens het oefenen kunnen we stoppen om te reflecteren op gebeurtenissen.
  • Het is door de vele jaren ervaring een beproefd concept.

De nadruk op toepassing van het geleerde in de praktijk sluit aan bij de leervraag van moderne organisaties. De vraag naar deze werkvorm is in de praktijk groot.

Naar gelang de aard van de opdracht, werk ik samen met professionals uit mijn netwerk. Wij beperken ons niet alleen tot communicatievaardigheden. Woorden, houding, mindset, emoties en overtuigingen spelen allemaal een rol in het proces om tot eerlijke en transparante communicatie te komen. Wij worden regelmatig ingezet als onderdeel van een (veranderings)traject of een traject voor de verbetering van samenwerking. Ook worden wij ingezet bij persoonlijke ontwikkelingstrajecten of naar aanleiding van een specifiek gesprek dat men wil oefenen .Wij komen graag met u werken op de werkvloer. We werken met dagdelen van maximaal vier uur. De benodigde tijdsduur wordt in overleg met u bepaald.

 Als docent geregistreerd bij het CRKBO - Centraal Register Kort Beroepsonderwijs http://crkbo.nl