Regietheater is een effectieve werkvorm om actief deel te nemen aan een rollenspel zonder dat de deelnemers zelf voor de groep een rollenspel hoeven te doen. Het nodigt uit tot gezamenlijk onderzoek en creeert betrokkenheid. Bovendien kan een situatie met humor worden neergezet, zodat op een luchtige wijze een spiegel wordt voorgehouden. Beladen en lastige onderwerpen kunnen zo ook aan de orde worden gesteld.

Werkwijze

Uitgangspunt is een situatie uit de praktijk. Deze situatie wordt door twee acteurs 'fout' neergezet en één van hen mag vervolgens door de deelnemers worden geregisseerd. Zodoende is iedereen actief betrokken in het aandragen van verschillend gedrag en houdingen met betrekking tot de gespeelde situatie. Voorafgaand aan de training wordt zorgvuldig met u besproken wat de wensen en doelen van de training of bijeenkomst zijn. Naar aanleiding hiervan wordt er een regie-scene geschreven die als uitgangspunt dient voor het regie-theater. Deze situatie wordt door twee acteurs gespeeld. Vervolgens mag door stop te roepen één van de acteurs worden geregisseerd. Omdat gedrag weer gedrag oproept, wordt zichtbaar wat de aanwijzingen van de deelnemers voor effect hebben op beide acteurs. De grootte van een groep kan varieren van tien tot vijftig deelnemers. Elk nieuwe samenwerking vraagt om een eigen aanpak en zal in gezamenlijk overleg vooraf worden besproken.

Wanneer gebruik je regietheater?

  • Bij een start of een intermezzo van een tarining of bijeenkomst
  • Wanneer er een grotere groep moet worden getraind
  • Bij het zichtbaar maken van nieuw gedrag
  • Bij het zichtbaar maken van verschillende communicatiestijlen
  • Bij het zichtbaar en bespreekbaar maken van patronen binnen het werk

 

 

 Als docent geregistreerd bij het CRKBO - Centraal Register Kort Beroepsonderwijs http://crkbo.nl