In een ontspannen sfeer, creatief  met elkaar samenwerken, met als eindresultaat een tastbare getuigenis van het proces: een prachtig kunstwerk! Dat kan in deze teambuilding workshop van een middag, waarin het ervaren en ontdekken van onze eigen creativiteit en die van de groep hand in hand gaan.

Hoe? Onder professionele begeleiding gaan de deelnemers gedurende een middag gezamenlijk een schilderij creëren. Om het creatief proces in banen te leiden, wordt vooraf in overleg een thema bepaald. De uitwerking van het thema kan abstract of juist figuratief zijn, dat is aan de groep. Ook is het mogelijk dat de teamleden het thema vooraf uitwerken in de vorm van schetsen. Met de organisatoren wordt bepaald welke  materialen zullen worden gebruikt en welk tijdsduur beschikbaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met de groepsgrootte en uiteraard de plek waar het kunstwerk zal komen te hangen!


Een team dat goed samenwerkt heeft oog en oor voor elkaar en respect voor elkaars verscheidenheid. De deelnemers aan deze workshop maken samen een creatief proces door. Dit draagt bij aan de verbondenheid van het team. De deelnemers worden gestimuleerd om hun eigen authenticiteit aan te spreken en van hieruit bij te dragen aan het groepsproces. Het ontdekken van de mogelijkheden die dit schept staat in deze workshop centraal.

 Als docent geregistreerd bij het CRKBO - Centraal Register Kort Beroepsonderwijs http://crkbo.nl